Bestyrelsen

Bestyrelsen for Løsning Indre Mission består af:

Formand: Bjarne Kjær Andersen, tlf. 93 90 55 10, imbk@andersen.mail.dk

Næstformand: Vibeke Wesley Andersen, tlf, 23 24 86 85, vibse8723@gmail.com

Kasserer: Kjeld Nygaard, tlf. kjeldnygaard@lafnet.dk 

Sekretær: Niels Kristian Kristensen, tlf. 42 44 52 05, nikkr@live.dk

John Schmidt, tlf. 31 20 69 98, schmidtjohn1986@gmail.com  

Karin Brixen, k2brixen@live.dk

Jacob Abildgård Nielsen, jacob@ja-design.dk

Løsning Indre Missions vedtægter kan ses her

Se vores Persondatapolitik her

Du kan bidrage til vores arbejde ved at give en gave – anfør dit givernr. eller kontakt kassereren, hvis du ikke har et.

Kontooverførsel: Reg. Nr. 7030 kontonr. 1691575

MobilePay: 45872

CVR-nr. 31316715