I dagtimerne

Den første fredag i måneden inviteres til Fredagscafé.

Her er hygge og socialt samvær, og der serveres kaffe/the og rundstykker. Pris for at deltage: 15,00 kr.

Der bliver mulighed for at røre sangstemmerne. For dem der har lyst, bliver der også god tid til at spille forskellige spil eller strikke m.m.

Enhver er velkommen

Den tredje fredag i måneden er der eftermiddagsmøde med en taler.

Se nærmere program i kalenderen

Har du spørgsmål? Kontakt:

Poul Erik Hansen. Tlf. 20416323  Email: pjuller@mail.tele.dk eller

Aage Hüttel, tlf. 7577 5324, e-mail: huttel@lafnet.dk

Tilmeld dig vores adresseliste/nyhedsbrev her