Løsning Indre Mission

Løsning Indre Mission afholder

Generalforsamling d. 5. marts 2020 kl. 19.30

Dagsorden

  1. Indledning med andagt v/ Kirsten Solgaard
  2. Valg af dirigent
  3. Valg af 4 stemmetællere
  4. Formandens beretning om arbejdet i det forløbne år
  5. Kassererens fremlæggelse af det reviderede og af bestyrelsen underskrevne regnskab.
  6. Valg af revisor
  7. Valg til bestyrelsen
  8. Indkomne forslag
  9. Eventuelt

Kaffepause
Åben debat
Afslutning med bøn og sang

Detaljer om valg til bestyrelsen:
Hilbert Dam – på valg, modtager ikke genvalg
Erik Kofoed – på valg
Lone Kristensen – på valg
Anders Olesen – på valg
Carl Christian Knudsen – ikke på valg

Nye kandidater:
Ingen på nuværende tidspunkt


Vi er et  fællesskab med stor aldersspredning. Derfor er der i vores missionhus aktiviteter for alle aldersgrupper. Arrangementerne er åbne for alle, og du er meget velkommen til at være med – også selv om det bare er „på en kigger“.

Vi lever i en tid, hvor det kan være svært at få ro til eftertanke. Det vil vi gerne give anledning til. Og så vil vi opmuntre hinanden til at møde vore medmennesker med kærlighed og omsorg i hverdagen.

Gennem ord og handling vil vi vise, hvem Jesus er og lede mennesker til ham.

Tilmeld dig vores adresseliste/nyhedsbrev her

Du kan også finde os på facebook

Se vores Persondatapolitik her